Průběh stavby

Výstavba začne po získání stavebního povolení